Елма - Пълно електрическо оборудване НачалоПродуктиКонтактиЗа насПартньориРеференции English
Елма
  Начало / Продукти / Генератори за ток / Избор на генератор /  Изчисляване на инсталираната м-ст
 

Изчисляване на инсталираната мощност

Еднакво негативно влияние оказват на генератора работа в режим на претоварване или значително под номиналния товар (под 30%). В единия случай претоварването води да значително повишаване на работната температура, по-ранно износване и в крайна сметка до сработване на защитите. В другия случай работата при нисък товар, поради неоптимално изгаряне на газовете в цилиндрите, недостигането на оптимална работна температура на двигателя води до образуване на нагар, създават се условия за корозия и допълнително износване на сегментите. Генераторът не трябва да бъде използван  продължително време при ниско натоварване (30% от мощността)

        Ако е използван 1 час при тези условия, след това трябва да бъде натоварен мин. 30 мин на 60% от мощността си.

Изчисляването на общата инсталирана мощност зависи от редица фактори, но най-общо е представена като сбор от сумарната мощност на всички свързани към генератора консуматори. Внимателно трябва да бъдат взети предвид активната и пълната мощност на генератора, съответно kW и kVA. Активната мощност е мощността, която генераторът е способен „да произведе ”теоретически” при идеално активни товари, а пълната е мощността, която реално могат да потребят консуматорите. Защо има разлика?

В електрическите мрежи не винаги напреженията и токовете имат идеална синусоидална форма. Изкривяването им се дължи на наличието в мрежата на различни консуматори с нелинейни характеристики, индуктивни и капацитивни товари: асинхронните двигатели, токоизправители,дросели, кондензатори, луминисцентни лампи и т.н. 

За стандартна електроразпределителна мрежа, високоефективни се считат вериги с фактор на мощността над 0,8. т.е. активната мощност в kVA е произведение на фактора на мощността и пълната мощност (cosf X S kVA). 

Допустимите отклонения от стандартите величини се дефинират от БДС EN 61000-3-2 и БДС EN 61000-6-3.